Scatec Solar solenergianlegg Kalkbult Sør-Afrika

Norfund skal åpne nye markeder og gå foran, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Scatec Solars solenergianlegg i Kalkbult i Sør-Afrika, der Norfund har investert.

Foto: Scatec Solar

Norfund vil åpne markeder og skape muligheter

UTSYN: Norfund har vokst og blitt en betydelig investor i mange fattige land over de siste 20 år. Siden etableringen i 1997 kan vi i år vise at fondet har hatt en årlig avkastning på 9%. Fondet framstår nå som ett av statens investeringsmiljø, en mygg sammenliknet med Oljefondet, men synlig ved siden av Folketrygdfondet.

Av Kjell Roland Sist oppdatert: 08.05.2018

Fra å være en eksotisk aktør som få visste noe om – og som ble oppfattet som kun ett av flere virkemiddel i bistanden – er Norfund i dag en anerkjent aktør i investormiljøet. Porteføljen vokste fra null i 1996 til 2,7 mrd NOK i 2006, og deretter med en gjennomsnittlig vekst på 20 prosent per år til 20,4 mrd NOK i 2017.

Fondets rolle som aktiv, strategisk minoritetsinvestor likner i dag mest på det som i kapitalmarkedet heter Private Equity. Norfund utvikler prosjekter og setter sammen partnere som eier og utøver selv aktivt eierskap. Mandatet er å utvikle bedrifter i verdens fattigste land i de sektorene som er mest avgjørende for utvikling – bank, energi og produksjon av mat. I kapitalmarkedet kalles dette ofte «impact investment».

Norfund har lenge vært opptatt av å bidra til at investorer flytter kapital fra de overlikvide og kortsiktige markedene med lav avkastning i OECD, til fattige land der behovet for langsiktig kapital til utvikling og vekst er enormt. De siste fem årene har trenden dessverre gått i motsatt retning.

I denne perioden har vi imidlertid sammen med KLP investert i bank og fornybar energi i utviklingsland – med god avkastning. De neste fem årene blir oppgaven til Norfund å gå foran og vise at dette er skalerbart og at det er mulig for flere aktører! Hva må til for å lykkes?

 

Vise at investeringer kan være lønnsomme

Norfund har helt siden etableringen og fram til i dag kunnet vise til gode resultater. Vi har bevist at det er mulig og lønnsomt å investere i fattige land, og at den høye risikoen står i forhold til avkastningen. Dette må vi fortsette å formidle til andre investorer – igjen og igjen.

2017 var et rekordår både med hensyn til avkastning og nye investeringer. Norfund inngikk i 2017 investeringsforpliktelser på tilsammen 3,6 milliarder kroner. Av dette var om lag 2,1 milliarder kroner investeringer i fornybar energi og omfattet i hovedsak avtalen med Statkraft. Denne avtalen innebar at Norfund solgte sine eierandeler i Statkraft International Hydro Investments AS (SKIHI) samtidig som Statkraft løste ut sin del av eierskapet i SN Power AS. Norfund ble med denne transaksjonen eneeier av SN Power AS. Selskapet opererer nå som et datterselskap.

 

Skape muligheter for «impact investors»

Lønnsomhet er en forutsetning for at Norfund skal lykkes med å være katalytisk, det vil si å få med seg flere investorer. For Norfund er dette et virkemiddel, for våre co-investorer er det selve målet.

Neste fase for Norfund blir derfor å plassere seg midt i det norske investormiljøet, vise fram våre resultater og gjøre investeringene attraktive for private investorer. I kapitalmarkedet, særlig blant forvaltere av rike familieformuer, er det stadig flere som leter etter både lønnsomhet og utvikling: «impact investment». Det er det vi gjør.

 

Tenke nytt i offentlig – privat samarbeid

Skal vi utløse betydelige investeringer må vi utvikle nye instrumenter. I samarbeidet med KLP var det avgjørende at KLP fikk samme informasjon som vår investeringskomité, og at de kunne velge hvor de ville være med («cherry picking»). Det var en god start, men vanskelig å skalere opp.

I neste fase må vi finne måter der Norfund tar mer av den risikoen som nye private investorer er ukomfortable med, men som vi har kunnskap og erfaring om. Vi skal åpne nye markeder, gå foran og vise at det er mulig, men ikke subsidiere private investorer.

Over tid vil private investeringer overta og dominere der Norfund er i dag. Da vil vi flytte videre til nye og enda mer marginale markeder.

Mening

Norfund har helt siden etableringen og fram til i dag kunnet vise til gode resultater.

Kjell Roland

UTSYN

UTSYN er Bistandsaktuelts kommentar- og meningsspalte. Her vil ulike faste kommentatorer bidra. 

De faste kommentatorene:

OluTimehin Adegbeye, nigeriansk spaltist

Bernt Apeland, Røde Kors-sjef

Dan Banik, professor og forskningsleder SUM

Tor Benjaminsen, professor NMBU

Erling Borgen, frilansjournalist og professor i samfunnskritisk dokumentarisme

Øyvind Eggen, leder i Regnskogfondet

Kristian Berg Harpviken, forsker PRIO

Benedicte Bull, professor SUM

Line Hegna, kommunikasjonssjef Redd Barna

Camilla Houeland, forsker, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Anne Håskoll-Haugen, frilansjournalist og debattleder

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder Tax Justice Network

Hilde Frafjord Johnson, tidl. utviklingsminister og eks-FN-topp

Andrew Kroglund, skribent og forfatter 

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre

Lemma Desta, prosjektleder for Flerkulturelt kirkelig nettverk

Kristen Nordhaug, professor OsloMet

Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk

Kjell Roland, tidligere administrerende direktør i Norfund

Lisa Sivertsen, fungerende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Hege Skarrud, leder i Spire

Katerini Storeng, førsteamanuensis ved SUM

Maren Sæbø, frilansjournalist og kommentator

Beate Thoresen, seniorrådgiver Norsk Folkehjelp

Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for FrP

Rolf Vestvik, analytiker Conow

Tore Westberg, kommentator bosatt i Nairobi 

(SUM: Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. NMBU: Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. PRIO: Institutt for fredsforskning. Civita: En liberal tankesmie. Conow:  Et privat kompetansesenter for internasjonale relasjoner.)

Publisert: 08.05.2018 14.51.58 Sist oppdatert: 08.05.2018 14.51.59