ROY

Kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon og Etiopias president Mulatu Teshome på pallaset i Addis Abeba. 

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stillhet og likegyldighet om Etiopia

MENINGER: Etter kronprinsparets besøkt i Etiopia i fjor høst har det vært vanskelig å skape debatt om Norges forhold til Etiopia. Det er fint at Norges forhold til Etiopia normaliseres, at næringsliv og organisasjoner engasjerer seg, men jeg skulle gjerne sett at det var mulig å stille kritiske spørsmål.

Av Lemma Desta Sist oppdatert: 05.02.2018

Jeg skulle ønske at kronprinsparets samfunnsengasjement og oppdrag ble diskutert. Bør kronprinsparet/kongeparet promoter norske næringsinteresse uten en vurdering om menneskerettighetsforhold i landene de besøker?

Jeg er ikke i tvil om det norske kongehus har et samfunnsansvar. De gjør en kjempeinnsats. Likevel er spørsmålet i hvor stor grad deres engasjement veies opp mot menneskerettsvurderinger? Dersom det ikke gjøres slike vurderinger i forveien  risker kongehuset å støtte verdier som er i strid med både deres egen overbevisning og den norske grunnloven. 

Selv om kronprinsparet sto sentralt under etiopiabesøket var det mange næringslivstopper og organisasjonsledere med i reisefølget.  For de norske sivilsamfunnsorganisasjoner (med langvarig engasjement i Etiopia) er dette et kjent dilemma.

 

Risikerer å bli utvist

Skal de snakke om forholdene i Etiopia åpent og ærlig, og dermed riskere å bli kastet ut av landet eller tie og tilpasse seg? Dessverre har mange av dem har valgt å tilpasse seg etiopiske myndigheter krav. Selv om de framstiller seg selv som ambassadører og forsvarere av rettigheter og rettferdighet, kan de ikke gjøre det i Etiopia. I Etiopia er de tjenesteleverandører som jobber for å lindre lidelsen til noen få uten at de grunnlegge maktstrukturene som holder folk undertrykket blir berørt.

Det å hjelpe noen er i seg selv en god målsetting, men dessverre ikke nok dersom overordnet strukturell urettferdighet ikke blir utfordret.  Faren er at de bidrar til å opprettholde volden og urettferdigheten. De siste årene har vi dessverre vært vitne til at diplomater, politikere (både i regjering og opposisjon uansett sammensetting), kongehuset, næringslivstopper og sivilorganisasjoner gjentatte ganger skryter av at de støtter menneskerettigheter og følger «do no harm»-prinsipper. Men slik fungerer det ikke i praksis. Dette bør mediene stille spørsmål ved.

 

Hvor var de kritiske spørsmålene?

NRKs reportasjer om kronprinsparets besøk i Etiopia, er typiske. Plutselig er Norge og Etiopia gode venner med offisielle middager, glansbilder, gaver, avtaler og et besøk til den myndighetsskapte menneskerettighetsorganisasjonen. Norske medier rapporterte om et vellykket besøk. Det at landet befant seg i en krevende og varig krisesituasjon kom ikke fram.

To dager etter kronprinsparet forlot Etiopia var det et viktig møte i regjeringen. Der kom det fram en rystende rapport der myndighetene selv innrømmet at landet befinner seg i en alvorlig situasjon med folkeopprør. Selv om dokumentet var i noen grad ærlig på landets politiske problemer, er det likevel forskrekkelig at det nasjonal sikkerhetsrådet foreslo en styrking av det militæret som en løsning.

I dag skriver jeg for uttrykke vantro og skuffelse over tausheten fra ytrings- og tankefrihetens land, Norge. Tankefrihet, ytringsfrihet, diskusjon og debatt er et av de godene og verdiene jeg setter stor pris på i norsk og vestlige kultur. Selvfølgelig er det ikke alltid lett å ivareta disse grunnleggende rettighetene for alle mennesker og alle steder.  Men uten å forsvare disse verdiene blir vår politikk og samfunn fattig. Vi kan lett havne i en situasjon hvor usannhet, uærlighet, uetiske og ulovlige måter å behandler mennesker og felleskapets ressurser, blir normen. 

 

Jeg ønsker norsk engasjement i mitt opprinnelsesland, men ber samtidig om at det skal fremme rettferdighet og at sannheten skal fram – at det kommer fram et mer nyansert bild i norske medier og i det offentlig ordskiftet. Både på godt og ondt. Kronprinsparets besøk til Etiopia reiste derfor mange relevant spørsmål.  

Mening

Publisert: 05.02.2018 07.29.02 Sist oppdatert: 05.02.2018 07.29.02