Copyright © fotograf  Etiopia, illustrasjonsbilde, september 2013

Dersom husholdninger i Etiopia som i dag bygger tradisjonelle trehus i stedet velger å bygge sine hus av soltørkede jordblokker kan de spare inntil 75 prosent av kostnadene, skriver artikkelforfatteren. Foto: Ken Opprann

Hvordan få fortgang i Etiopias grønne økonomi

MENINGER: Ytterligere tiltak kreves for å redusere avskoging og sikre lokale bønder en framtid i Etiopia. Hvordan kan bøndene selv påvirke sin økonomiske framtid? Kan de starte i hjemmet – med bolighuset?

Av Steinar Vatne Sist oppdatert: 24.08.2018

Utfordringer knyttet til avskoging er mange! Områder i Sentral- og Øst-Afrika har over tid hatt en dramatisk avskoging. Fra 1990 til 2010 har Etiopia redusert sitt skogareal med mellom 15 og 20 prosent. Klimaendringer er en kjent og åpenbar faktor. Andre drivere er befolkningsvekst, bruk av trevirke til husbygging og matlaging, samt fjerning av store skogarealer til landbruk. På landsbygden i Etiopia er det mellom 10 og 15 millioner hushold som er basert på tradisjonelle tre-intensive hus, og så mange som en million nye trehus bygges hvert år. Resultatet av avskoging for denne gruppen huseiere, heriblant de minst ressurssterke, er økte bolig-kostnader grunnet redusert tilgang på trevirke.

 

Finnes det et håp for landsbybefolkningen?

Etiopiske myndigheter jobber målbevisst med “den grønne økonomiske planen”, en plan med økonomiske og økologiske mål som skal nås innen 2025. Tiltakene er i stor grad iverksatt ovenfra og ned og sentrerer seg omkring de tettest befolkede områder. Det vil derfor ta tid før effektene når landsbybefolkningen.

I motsetning til denne type tiltak i regi av myndighetene, så finnes det ett tiltak der muligheter for selvhjelp på landsbygden står i sentrum. Dersom husholdninger som i dag bygger tradisjonelle trehus i stedet velger å bygge sine hus av soltørkede jordblokker kan de spare inntil 75 prosent av kostnadene. 30 prosent av besparelsene inntreffer ved bygging, og resterende besparelse kommer som en følge av at jordblokkhus varer 3-5 ganger så lenge som tradisjonelle trehus.

Et økende problem ved tradisjonelle trehus er nemlig at de i økende grad utsettes for termitter. Grunnen til dette er økt bruk av hurtigvoksende eukalyptus, en tresort som er mykere enn tradisjonelle tresorter.

 

Hva så med husets egenskaper?

Hus av jordblokker er en av verdens eldste og mest utbredte byggemetoder. Blokkene er laget av en blanding av rød leire, halm og vann. Disse ingrediensene er vanligvis tilgjengelige lokalt. Dette betyr mindre bruk av energi og kostnader til transport. Huset har også mange fordeler i tillegg til det åpenbare økonomiske aspektet. Det er sunnere da det har isolerende vegger som magasinerer opp varme. Dette betyr at huset er varmere om natten og kaldere om dagen, en viktig egenskap på Etiopias høysletter. En ekstra dimensjon med jordblokker er at man kan bygge innendørs ovn med pipe for matlaging. Dette vil redusere øyensykdommer hos kvinner som tradisjonelt er utsatt for store mengder røyk. Oppsummert, ved å gå over fra tre-intensiv til tre-besparende hus vil befolkningen få bedre økonomi, økt levestandard og bedre helse. I tillegg til dette er det muligens de langsiktige miljømessige effektene som er de mest avgjørende. Redusert avskoging, økt CO 2 – fangst, mindre erosjon og derigjennom økt matproduksjon.

 

Hvorfor bygges det ikke flere slike hus?

Svaret på dette er muligens en kombinasjon av fattigdom og tradisjon. Endring i seg selv er en stor terskel når man lever på et eksistensminimum. Husene er enkle å bygge, og i deler av Etiopia er det allerede spredt bosetting av denne type hus. Ved innføring av nye byggemetoder kreves informasjon og opplæring. I dette aspektet ligger bistand. Den nye hustypen vil gjennom informasjon og opplæring få økt anseelse og spredning. Den enkelte vil da selv, uten økonomisk støtte, kunne sikre seg en bedre framtid. En organisasjon som har arbeidet med en slik type bistand siden 2013 er Solid Earth Africa (SEA). Vier en liten og inntil nå relativt usynlig organisasjon som har benyttet tiden fram til i dag på å utvikle et konsept sammen med lokale organisasjoner, spesialister og partnere. Fokuset for oss har hele veien vært å sikre lokal forankring.

Vi har nå etablert et samarbeid med Kirkens Nødhjelp i Etiopia der vi sammen ønsker å etablere lokale prosjekter med fokus på informasjon og opplæring. Våre partnere i disse prosjektene består av et bredt spekter – fra en bondeorganisasjon (Gogata Care) med 100.000 medlemmer, et kirkesamfunn med 8 millioner medlemmer (EECMY) og en kjent kvinneorganisasjon (KMG) med et stort nedslagsfelt. I tillegg til dette fokuserer SEA på å bygge kompetanse i organisasjonen som er under oppbygging i Addis Abeba. Basert på oppnådde resultater, kontakter og partnere har vi i SEA et stort håp om en bedre framtid for befolkningen på landsbygden.

 

Passer dette inn i Etiopias grønne økonomiske plan?

Ved å styrke husholdningenes økonomi samt sikre en overgang fra tre-intensive til tre-besparende hus håper SEA å hjelpe den etiopiske regjeringen med å oppfylle sitt engasjement for nasjonale og internasjonale mål for bærekraftig utvikling. Å bygge hus ved hjelp av jordblokker vil utgjøre et stort økonomisk og miljømessig skritt i riktig retning, til det beste for landets innbyggere.

 

 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 24.08.2018 06.07.08 Sist oppdatert: 24.08.2018 06.19.03