OluTimehin Adegbeye

De som mener at jenter «fortjener» å dø

SETT FRA SØR: Hvordan skal man håndtere uønskede og ikke-planlagte graviditeter? Jeg har nylig hatt noen interessante nett-samtaler om dette. 

Av OluTimehin Adegbeye Sist oppdatert: 15.05.2018

Nigeria er et hyperreligiøst, konservativt og patriarkalsk samfunn, derfor mener de fleste mennesker her at aborter skal være ulovlig. De ser på abort som noe umoralsk som kvinner ikke skal kunne benytte seg av.

Men hva er egentlig umoralsk? Hvor moralsk er det å tvinge en ung jente til å gjennomføre et svangerskap når hun har overlevd en voldtekt og blitt gravid mot sin vilje? Er det moral å pålegge kvinner som allerede har for mange barn, å måtte føde enda et barn fordi hun ikke har tilgang til prevensjon?

 

ALTFOR MANGE nigerianere mener kvinner og jenter fortjener å dø av komplikasjoner dersom de er desperate nok til å forsøke en ulovlig abort. Det fortelles om kvinner som er blitt utsatt for voldtekt og seksuelt misbruk av personer som tilbyr ulovlige og usikre aborter. Det et er ingen sterke offentlige reaksjoner på dette.

Konservative middelklasse-damer og mektige religiøse grupper driver en sterk påvirkning for å hindre fattige kvinner og jenter adgang til seksuell og reproduktiv helsehjelp. Uforholdsmessig mange kvinner på landsbygda mangler livreddende hjelp, fordi organisasjoner som Marie Stopes og Planned Parenthood nektes å arbeide der. Og alt dette, i moralens navn.

 

NÅR EN KVINNE bestemmer seg for å ikke fullføre et svangerskap, er det etter at hun har vurdert sin livssituasjon og kommet til den konklusjon at omstendighetene ikke er tilstede for å gi et barn en sunn, lykkelig og kjærlig oppvekst. Kanskje fordi hun ikke har den sosiale støtten hun trenger, eller fordi hennes liv allerede er fylt av andre oppgaver. Hun kan ha ønsket å bli gravid og så kommet i en dramatisk annerledes situasjon enn den hun ønsket å bringe et barn inn i. Hun kan ha glemt prevensjon eller den kan ha feilet.

Uansett årsak, vi lever i en verden hvor foreldreansvaret faller mest på kvinnen. Så hvem er bedre til å avgjøre om et svangerskap skal fullføres enn kvinnen selv?

Det er en overveldende ironi i det faktum at de sterkeste anti-abortgruppene også er imot prevensjon, imot seksualundervisning og imot alle former for sex som ikke finnes sted innenfor et heteroseksuelt ekteskap. Såkalte «Pro life»-bevegelser prioriteter kontrollen over kvinners kropp over alt annet, inkludert livskvaliteten til de fostrene de hevder å bry seg så sterkt om.

 

DE FÆRRESTE mennesker planlegger å få barn hver gang de har samleie. De som argumenterer med logikken: «Sex fører til babyer, hva tror du?» har et komplett urealistisk syn på hvordan og hvorfor folk har sex.

Jeg lengter etter den dagen da mitt land omsider vil akseptere at kvinners rett til selvbestemt abort er kommet for å bli, og dermed aksepterer abort som en legal, sikker og tidsmessig helsehjelp tilgjengelig for kvinner og jenter.

I stedet for å hylle religiøse og patriarkalske ideer om moral må vi akseptere livets realiteter for folk flest og gjøre dem istand til å kontrollere sin egen framtid. Det vil aldri bli et tidspunkt i menneskenes historie hvor hver eneste graviditet er planlagt, velkommen og ønsket. Kvinner bør ha det siste ordet i spørsmålet om hvorvidt et svangerskap skal fullføres, fordi også våre liv er verdifulle og fortjener andres respekt. ]  

 

OluTimehin Adegbeye er journalist, forfatter og aktivist. Hun bor i Nigerias største by, Lagos.

 

Publisert: 15.05.2018 11.37.09 Sist oppdatert: 15.05.2018 11.37.09