Olje for utvikling har vært engasjert i bl.a. Uganda.

Feil om Olje for utvikling

MENING: Professor Tronvolls uttalelser om Olje for utvikling i Bistandsaktuelt bygger etter vår mening på mangelfull kjennskap til programmet. Ingen av programmets mange aktører tror at «Den norske modellen» kan overføres direkte til andre land. Derfor prøver vi ikke på det.

Av Petter Stigset Sist oppdatert: 07.11.2017

Men vi er overbevist om at Norge har kompetanse og erfaringer som er relevante og nyttige for andre. Disse stilles til rådighet for utviklingsland gjennom Olje for utvikling-programmet.

Mye handler om å forberede landenes embetsverk på samhandling med ressurssterke internasjonale oljeselskaper. Formålet er å styrke deres evne til å sikre landene en rettmessig del av grunnrenten. Lovverkene som legges til grunn utvikles av landene selv, med hjelp fra erfarne norske jurister.  De er tilpasset lokal kontekst og juridiske tradisjoner - norsk lovverk kan åpenbart ikke overflyttes som en ferdig pakke til et annet land.

Grundige forberedelser er avgjørende. Derfor bruker Olje for utvikling flere år på å utvikle nye landprogrammer. Et nytt program må passere minst tre beslutningspunkter før det formaliseres. Forberedelsene omfatter grundige kartlegginger av petroleumssektoren, ofte gjennom eksterne fagmiljøer.

Vi benytter tidvis også politisk-økonomianalyser, men det vil være naivt å tro at slike analyser alene gir tilstrekkelig innsikt. Derfor gjennomfører vi også behovsanalyser kombinert med faglige aktiviteter, relasjonsbygging og trinnvis oppbygging av kontekstforståelse. Slik bygger vi forståelse for utfordringer, grad av eierskap og, ja, politiske forhold. Innsikt og erfaringer fra det norske uteapparatet og norske og internasjonale organisasjoner legges til grunn i planleggingen.

 

Vår tilnærming er ressurskrevende, men nødvendig. Prosessen beskrives nærmere i Olje for utviklings programveileder

Mening

Publisert: 07.11.2017 12.54.56 Sist oppdatert: 07.11.2017 12.54.56