Norfund investerer i selskaper som tilbyr finansielle tjenester til små og mellomstore bedrifter (SMB) og til entreprenører. Dette inkluderer ikke minst fattige mennesker i rurale områder, kvinner, minoriteter og gjerne også mennesker med nedsatt funksjonsevne slik at de skal få mulighet til å etablere og utvide sine virksomheter, skriver Roland.

Inkluderende næringsliv på kommersielle vilkår

MENINGER: Det er ikke Norfunds oppdrag å bidra til å etablere spesielle tilrettelagte ordninger for grupper med spesielle behov, skriver Norfunds Kjell Roland.

Av Kjell Roland Sist oppdatert: 02.10.2017

Vi i Norfund er enige med Morten Eriksen fra Atlas Alliansen når han i sitt innlegg i Bistandsaktuelt  den 25. september påpeker at «bistanden gjennom næringslivet må bidra til en inkluderende vekst og utvikling i Sør». Norfunds mandat er nettopp å bidra til at små og mellomstore bedrifter – som ellers ikke ville hatt mulighet til å bli etablert – skal kunne vokse, bli lønnsomme, betale skatt og skape flere arbeidsplasser.

To av de viktigste hindrene i fattige land for at bedrifter etableres er manglende tilgang til strøm og kapital. Derfor investerer Norfund store deler av porteføljen i kraftselskap som produserer ren energi og i banker og andre selskaper som tilbyr finansielle tjenester til små og mellomstore bedrifter (SMB) og til entreprenører. Dette inkluderer ikke minst fattige mennesker i rurale områder, kvinner, minoriteter og gjerne også mennesker med nedsatt funksjonsevne slik at de skal få mulighet til å etablere og utvide sine virksomheter – på like og kommersielle vilkår.

 

Investerer i høyrisiko-områder

Norfunds investeringer skal være addisjonelle og katalytiske. Det vil si at vi investerer i virksomheter og land der andre ikke tør - som følge av høy risiko.  Dessuten skal vi motivere flere investorer på bakgrunn av demonstrert suksess. Vårt oppdrag handler altså om å bidra til å bygge opp bærekraftig og lønnsomt næringsliv i svært krevende områder med høy risiko.

Norfund er norske myndigheters viktigste redskap for å bidra til å bygge et bærekraftig og lønnsomt næringsliv i utviklingsland som bidrar til økte inntekter, skatteinntekter og flere arbeidsplasser. Det er ikke Norfunds oppdrag å bidra til å etablere spesielle tilrettelagte ordninger for grupper med spesielle behov. Det er de lokale myndighetenes ansvar, gjerne med støtte fra norske NGOer og politikere. Og vi kan ikke stille krav til småbedrifter om en personalpolitikk som går langt ut over det norske myndigheter gjør til norske bedrifter.

 

Ikke-diskriminering, men ingen ekstra-tiltak

Eriksen viser i sitt innlegg til L’Oreal og Telenor som gode foregangsvirksomheter med etablerte tiltak for å inkludere funksjonshemmede på sine etablerte kontorer rundt om i verden. Dette er prisverdige tiltak som er viktige for folk som derigjennom blir inkludert i arbeidslivet. Men når Eriksen i den sammenheng skriver at «det virker som Norfund ikke har fått med seg det andre norske og internasjonale næringslivsaktører gjør. Vil de ikke?», så er det tydelig at han ikke har forstått forskjellen på hva disse etablerte selskapenes gjør i egen virksomhet og Norfunds oppdrag som en av flere investorer som etablerer og utvikler små og mellomstore bedrifter under svært krevende vilkår.

Vi har forståelse for at Eriksen, som generalsekretær i Atlas-alliansen, ønsker seg en «ekstra innsats for funksjonshemmede gjennom næringslivsinvesteringer.» Både vi og alle bedrifter vi er investert i forplikter oss til å følge strenger retningslinjer for sosialt og miljøbasert ansvar, herunder ikke-diskriminering. Så når en person med funksjonshemming er den beste til å ta en jobb eller søker om lån til et bærekraftig forretningskonsept, så er han eller hun hjertelig velkommen på lik linje med alle andre. 

Publisert: 02.10.2017 14.46.50 Sist oppdatert: 02.10.2017 14.46.51