Joda, #metoo gjelder også oss

LEDERKOMMENTAR: Seksuell trakassering er et problem også i bistandsbransjen. Det kan fastslås etter at Bistandsaktuelt har gjennomført en undersøkelse som er besvart av 264 ansatte i norske bistandsorganisasjoner.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 08.12.2017

Vi hevder på ingen måte at tallene og historiene som fortelles i undersøkelsen gir den endelige sannheten om omfanget av seksuell trakassering i bistandsbransjen. Men antallet innmeldinger fra ansatte som har vært utsatt for trakassering, er mange nok og grove nok til å kunne fastslå at seksuell trakassering er et problem, også i norsk bistand. Og slike handlinger er et særlig problem for unge kvinner som arbeider med bistand i felt.

Dette er en bransje, akkurat som blant skuespillere og mediefolk, der mange drømmer om en fast jobb. De kan være høyt kvalifiserte innen sine fagfelt, men likevel ha problemer med å nå opp i konkurransen om ettertraktede jobber. Hvis unge engasjerte og velutdannede mennesker vil ha et bein innafor, så kan det være Sør-Sudan, Yemen og Afghanistan, heller enn Genève og New York som er aktuelle destinasjoner. Og det er ofte på korttidskontrakter heller enn i faste jobber.

Undersøkelsen peker i retning av at det er for de yngste og minst erfarne, på jobboppdrag i utlandet, gjerne på nødhjelpsoppdrag, at risikoen for å oppleve uønsket seksuell atferd er størst. Dette er en sammenheng som norske bistandsaktører bør merke seg.

Bistandsaktuelts undersøkelse om sex-trakassering oppgir 35 prosent av kvinnene og sju prosent av mennene at de har opplevd uønsket seksuell oppførsel i forbindelse med jobben. Kvinnenes opplevelser har gjennomgående en langt grovere karakterer enn det mennene rapporterer.

Et bemerkelsesverdig funn ved undersøkelsen er at bare 2 av 10 som har opplevd seksuell trakassering, har meldt fra til overordnede. Da er det grunn til å stanse opp og spørre: Hvorfor er det slik? Og hvorfor er det slik at flere kvinner som har meldt fra, opplever at deres varslinger ikke blir tatt på alvor?

Bistandens aktører må nå tenke nøye igjennom hva som kan og bør gjøres med problemet.

Over hundre kvinnelige ansatte i norske bistandsorganisasjoner har underskrevet et opprop med konkrete forslag. Disse bør studeres og diskuteres. Behovet for økt bevisstgjøring på alle nivåer er åpenbart.

At varslere skal tas på alvor og må ha et særlig vern er hevet over enhver tvil.

 

Les også: 

Bistandsaktuelts undersøkelse om sex-trakassering

Opprop: bistandsansatte krever nulltoleranse

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 08.12.2017 12.57.34 Sist oppdatert: 08.12.2017 12.57.34