Skolejenter på blindeskole i Uganda.
Skolejenter på blindeskole i Uganda. Atlas-alliansen håper at UD og Norad følger opp lovnadene i bærekraftsmålene om at alle skal med. Foto: Atlas-alliansen

Er Norge – og Norad – left behind?

Gjennom bærekraftsmålene og agenda 2030 slås ambisjonen fast: Leave no one behind. Det er det stadig flere som tar konsekvensen av. Nå håper vi at UD og Norad følger opp.

Av Morten Eriksen Sist oppdatert: 11.12.2017

EUs organ for humanitær bistand og sivil beskyttelse iverksetter flere nye tiltak for å sørge for at EU-finansiert humanitær bistand når mennesker med funksjonsnedsettelser. På et møte 6. desember kom beskjeden fra EU-kommisær Christos Stylianides: Fra 2018 stilles det krav om at alle som får midler fra EUs organ for humanitær bistand og sivil beskyttelse (ECHO) må inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i sine prosjekter. I tillegg skal ECHO utvikle standarder for hvordan prosjekter og program kan bli inkluderende fra oppstart. Les mer hos Human Rights Watch.

 

Ikke bare EU

Beskjeden fra EU kommer bare en uke etter at den nye britiske bistandsministeren varslet at arbeidet med å hindre diskriminering av funksjonshemmede skal plasseres helt i kjernen av landets utviklingsstrategi. Hun varslet samtidig at det skal arrangeres en stor internasjonal konferanse om inkludering av funksjonshemmede i 2018. Les mer hos The Guardian.

Samtidig som nyheten om EUs satsing på funksjonshemmede i bistanden ble kjent i Brussel, ble de samme temaene diskutert på et seminar på Litteraturhuset i Oslo arrangert av Senter for menneskerettigheter, Plan og Atlas-alliansen. På seminaret presenterte forsker Kjersti Skarstad noen av sine funn. Hun har gjort en sammenligning av Australias og Norges bistand for å sammenligne i hvilken grad funksjonshemmede inkluderes. Hennes budskap er at mens Australia har gjort en veldig god jobb med å nå funksjonshemmede gjennom bistanden, henger Norge etter.

 

Gode intensjoner, manglende gjennomføring

Erfaringene fra EU, Storbritannia og Australia burde være til inspirasjon for norsk bistand. Dette er ikke så vanskelig. Som Skarstad skriver i en fersk artikkel:

«Australias erfaringer viser at det fullt mulig å få til en solid inkluderingspolitikk på bistandsfeltet i løpet av kort tid og ved hjelp av iherdig arbeid av relativt få personer i initieringsfasen, gitt de riktige omstendighetene. Dette bør være til inspirasjon for alle som er opptatt av å skape en bistandspolitikk som på en god måte inkluderer funksjonshemmedes menneskerettigheter.»

Gjennom sin analyse har Skarstad kommer frem til at norske myndigheter har gode intensjoner om inkludering i bistanden. Problemet er bare at det skorter på gjennomføringen.

 

Hva må gjøres?

En inkluderende og menneskerettighetsbasert bistandspolitikk består av tre dimensjoner: Twin tracking (inkludering av funksjonshemmedes rettigheter i både generelle og spesifikke programmer), kapasitetsbygging/kompetansebygging og ansvarliggjøring. Men uttrykt politisk støtte og velformulert twin tracking-politikk fører ikke nødvendigvis til kapasitetsbygging og ansvarliggjøring, noe som er helt nødvendig for at politikken blir satt ut i live.

Dersom norske myndigheter og Norad ønsker å inkludere funksjonshemmede i bistandspolitikken, må de sørge for at også kapasitetsbygging og ansvarliggjøringsmekanismer er på plass. De må også sørge for at de inkluderer funksjonshemmede gjennom hele den politiske og praktiske prosessen med å utvikle gode mekanismer.

 

En overkommelig oppgave

EU, Storbritannia og Australia har skjønt det og viser i praksis hva det betyr at ingen skal utelates. At disse har gått foran viser at det å inkludere funksjonshemmede ikke er noen uoverkommelig oppgave.

Vi velger å se positivt på det. Når norske myndigheter har intensjonene på plass er vi halvveis i mål. Erfaringen fra EU, Storbritannia og Australia viser at dette er fullt mulig å få til. Nå gjelder det å sette intensjonen ut i livet. For Norge vil vel ikke bli left behind?

Publisert: 11.12.2017 15.45.22 Sist oppdatert: 11.12.2017 15.45.22